Naprawa i konserwacja zabytkowej instalacji w Hucie Żelaza

Naprawa i konserwacja zabytkowych instalacji w Hucie Żelaza z przełomu XIX i XX w.

1. Remontkonstrukcji wsporczych (K1 i K2) pod rurociągiem technologicznym;
2. Rurociąg R3 wraz z konstrukcją wsporczą, fundamentami i przyległymi urządzeniami.

Numer ogłoszenia: 150645 – 2016; data zamieszczenia: 22.07.2016.
Ogłoszenie o zamówieniu – roboty budowlane

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu A.26.11-12.2016

2. SIWZ A.26.11-12.2016

3. zał nr 9 Rurociąg R3

4. zał. nr 8 Rurociąg R4

5. Załączniki do SIWZ nr 3-7

6. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty A.26.11-12

Naprawa i konserwacja zabytkowej instalacji w Hucie Żelaza
Podziel się
Przewiń na górę
Skip to content