Nabór na stanowisko Pracownika Działu Techniki

DYREKTOR MUZEUM PRZYRODY I TECHNIKI W STARACHOWICACH
ogłasza nabór na stanowisko 
PRACOWNIK DZIAŁU TECHNIKI

1. Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe (preferowane kierunki techniczne, lub historia, ochrona dziedzictwa kulturowego)
 • zainteresowania historią przemysłu, w szczególności starachowickiego ośrodka produkcyjnego
 • mile widziane doświadczenie w pracy w muzeach lub instytucjach statutowo  zajmujących się ochroną i popularyzacją dziedzictwa kulturowego
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym (znajomość innych języków obcych będzie dodatkowym atutem)
 • podstawowa  wiedza dotycząca historii obiektu wielkopiecowego w Starachowicach
 • dobra znajomość obsługi komputera oraz urządzeń biurowych
 • chęć poszerzania wiedzy z dziedziny  historii techniki i przemysłu
 • dobra organizacja pracy, dyspozycyjność
 • komunikatywność, łatwość w nawiązywaniu kontaktów, wysoka kultura osobista


2. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • opieka nad zbiorami Działu Techniki Muzeum
 • naukowe opracowanie zbiorów Działu Techniki (górnictwo rud żelaza, hutnictwo, produkcja zbrojeniowa i motoryzacyjna)
 • przygotowywanie opracowań naukowych i popularno-naukowych poświęconych historii starachowickiego ośrodka przemysłowego
 • przygotowanie wystaw czasowych związanych z profilem działalności Muzeum
 • opracowanie i prowadzenie autorskich lekcji muzealnych i warsztatów edukacyjnych
 • Informowanie o aktualnej ofercie kulturalnej instytucji
 • udział w przygotowaniu i realizacji  innych zdarzeń muzealnych
 • współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Muzeum w zakresie wyznaczonym przez dyrektora


3. Warunki pracy:

 • rodzaj umowy – umowa o pracę  
 • wymiar czasu pracy – pełny etat
 • wynagrodzenie – 3 010 złotych + dodatek stażowy  
 • miejsce pracy – Muzeum Przyrody i Techniki, Starachowice ul. Wielkopiecowa 1
 • godziny pracy – wg harmonogramu (również w soboty i niedziele)

4. Wymagane dokumenty:

 • cv
 • list motywacyjny
 • kopie dokumentów poświadczających wykształcenie i kwalifikacje
 • oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji prowadzonych przez Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach, zgodnie z Ustawą z dnia 10maja 2018r.o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.  U.  z  2019  r. poz. 1781)


5. Termin i miejsce składania ofert:


Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Muzeum Przyrody i Techniki ( budynek recepcji ul. Marszałka Piłsudskiego 95), przesłać pocztą lub drogą  elektroniczną na adres: pawel.kolodziejski@ekomuzeum.pl  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.02.2022r. z adnotacją: „Oferta na stanowisko: Pracownik Działu Techniki”.

O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Muzeum www.ekomuzeum.pl
Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów.

                   Dyrektor Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach

                                  Paweł Kołodziejski

Nabór na stanowisko Pracownika Działu Techniki
Podziel się
Przewiń na górę
Skip to content