Nabór na stanowisko: Pracownik merytoryczny Działu Techniki

Dyrektor Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach ogłasza nabór na stanowisko:
Pracownik merytoryczny Działu Techniki

1. Wymagania niezbędne:
wykształcenie wyższe (kierunki: historia, inne związane z ochroną dziedzictwa kulturowego)

 • zainteresowania historią przemysłu, w szczególności starachowickiego ośrodka produkcyjnego
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym (znajomość innych języków obcych będzie dodatkowym atutem)
 • podstawowa  wiedza dotycząca historii obiektu wielkopiecowego w Starachowicach
 • dobra znajomość obsługi komputera oraz urządzeń biurowych
 • mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
 • dobra organizacja pracy, dyspozycyjność
 • komunikatywność, łatwość w nawiązywaniu kontaktów, wysoka kultura osobista

 

2. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • katalogowanie i opracowanie naukowe zbiorów Działu Techniki
 • udział w przygotowaniu i realizacji  zdarzeń muzealnych
 • prowadzenie działalności popularyzatorskiej i edukacyjnej w zakresie związanym z historią starachowickiego ośrodka przemysłowego
 • przygotowanie opracowań popularno-naukowych związanych z przedmiotem działalności Działu Techniki
 • powadzenie doraźnej profilaktyki konserwatorskiej
 • udział w świadczeniu usług przewodnickich po muzeum
 • współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Muzeum w zakresie wyznaczonym przez dyrektora

 

3. Warunki pracy:

 • rodzaj umowy – umowa o pracę
 • wymiar czasu pracy – pełny etat
 • miejsce pracy – Muzeum Przyrody i Techniki, Starachowice ul. Wielkopiecowa 1
 • godziny pracy – wg harmonogramu (również w soboty i niedziele)

 

4. Wymagane dokumenty:

 • cv
 • list motywacyjny
 • kopie dokumentów poświadczających wykształcenie i kwalifikacje
 • oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji prowadzonych przez Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).


5. Termin i miejsce składania ofert:
Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Muzeum Przyrody i Techniki (budynek recepcji ul. Marszałka Piłsudskiego 95), przesłać pocztą lub drogą  elektroniczną na adres: mpt@ekomuzeum.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.11.2014r. z adnotacją: „Oferta na stanowisko: Pracownik merytoryczny Działu Techniki”.
O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Muzeum www.ekomuzeum.pl
Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów.

Nabór na stanowisko: Pracownik merytoryczny Działu Techniki
Podziel się
Przewiń na górę
Skip to content