Kontrole okresowe stanu technicznego obiektów budowlanych

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty o której mowa w art.4 pkt 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych. „Kontrole okresowe stanu technicznego obiektów budowlanych Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach”

ZAMAWIAJĄCY: MUZEUM PRZYRODY I TECHNIKI EKOMUZEUM IM. JANA PAZDURA W STARACHOWICACH, ul. Wielkopiecowa 1, 27-200 Starachowice

zaprasza do złożenia oferty na:
„Kontrole okresowe stanu technicznego
obiektów budowlanych Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach”

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym A.26.12.2015

załącznik nr 2 do ogłoszenia – Formularz ofertowy

załącznik nr 3 do ogłoszenia – Wykaz osbó

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty A.26.12.2015

Kontrole okresowe stanu technicznego obiektów budowlanych
Podziel się
Przewiń na górę
Skip to content