“Od historii przemysłu do przemysłu kultury”

W ramach 𝗿𝗲𝗴𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗻𝘆𝗰𝗵 𝗼𝗯𝗰𝗵𝗼𝗱𝗼́𝘄 𝗠𝗶𝗲̨𝗱𝘇𝘆𝗻𝗮𝗿𝗼𝗱𝗼𝘄𝗲𝗴𝗼 𝗗𝗻𝗶𝗮 𝗢𝗰𝗵𝗿𝗼𝗻𝘆 𝗭𝗮𝗯𝘆𝘁𝗸𝗼́𝘄 𝟮𝟬𝟮𝟰 𝘄 𝘄𝗼𝗷𝗲𝘄𝗼́𝗱𝘇𝘁𝘄𝗶𝗲 𝘀́𝘄𝗶𝗲̨𝘁𝗼𝗸𝗿𝘇𝘆𝘀𝗸𝗶𝗺, 11 kwietnia w siedzibie Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach, zorganizowana została konferencja pt.: „Od historii przemysłu do przemysłu kultury. Sposoby wykorzystania dziedzictwa postindustrialnego w regionie świętokrzyskim”. Konferencję pt.: „Od historii przemysłu do przemysłu kultury. Sposoby wykorzystania dziedzictwa postindustrialnego w regionie świętokrzyskim” otworzył dyrektor Muzeum Przyrody i Techniki “Ekomuzeum” im. Jana Pazdura w Starachowicach – Paweł Kołodziejski, który powitał wszystkich gości jako gospodarz i współorganizator konferencji. Następnie głos zabrała zastępca dyrektora dr hab. Monika Bogdanowska, która wyjaśniła cel organizowania Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków w Polsce i przedstawiła kwietniowy plan obchodów w całym kraju.

Na zakończenie obchodów w województwie świętokrzyskim odbyło się zwiedzanie Muzeum Przyrody i Techniki „Ekomuzeum” im. Jana Pazdura w Starachowicach.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła Bożena Żelazowska, Generalny Konserwator Zabytków, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Organizacja obchodów Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków została sfinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

“Od historii przemysłu do przemysłu kultury”
Podziel się
Przewiń na górę
Skip to content