Konferencja naukowa

W piątek 23 września 2005 w ramach VI Kieleckiego Festiwalu Nauki odbyła się Konferencja Naukowa pt. ,,Wybrane zagadnienia z pradziejów i średniowiecza środkowego dorzecza rzeki Kamiennej”. Miejscem spotkania była Hala Lejnicza Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. Jana Pazdura w Starachowicach. Wśród zaproszonych gości znaleźli się starosta Powiatu Starachowickiego Andrzej Maciąg, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Marek Roguski oraz były Wojewódzki Świętokrzyski Konserwator Zabytków Anna Piasecka.

Wszystkich bardzo serdecznie przywitał członek zarządu Powiatu Starachowickiego, a zarazem główny koordynator imprezy Dariusz Dąbrowski. Konferencja przeznaczona była głównie dla młodzieży szkolnej, akademickiej, środowiska naukowego, a także dla regionalistów i ogółu zwiedzających. W trakcie jej trwania przedstawiony został referat przygotowany przez profesora doktora habilitowanego Zbigniewa Wójcika z Polskiej Akademii Nauk (,,Dokonania Stanisława Staszica w rozpoznaniu i zagospodarowaniu regionu świętokrzyskiego”) na temat Stanisława Staszica związanego ze Staropolskim Okręgiem Przemysłowym i odsłonięte zostało jego popiersie z brązu, w związku z obchodami Roku Staszicowskiego. Następnie swój referat pt. ,,Starożytne hutnictwo żelaza świętokrzyskiego w rejonie Starachowic i rzeki Kamiennej” wygłosił prof. dr hab. Kazimierz Bielenin z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Celem wykładu było pokazanie kulturowej i gospodarczej roli żelaza w rejonie Starachowic i środkowego dorzecza Kamiennej. Jako trzeci wystąpił dr Jerzy Tomasz Bąbel z Muzeum Historyczno – Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim, który przedstawił ostatnie wyniki badań archeologicznych z neolitycznej kopalni krzemienia pasiastego w Krzemionkach Opatowskich (,,Ostatnie prace badawcze w Krzemionkach Opatowskich”). ,,Środkowe dorzecze Kamiennej w okresie średniowiecza. Zarys problematyki badawczej” to tytuł referatu, którego autorem był mgr Waldemar Gliński z Pracowni Badań Archeologicznych w Kielcach. Celem prezentacji było przedstawienie wyników badań archeologicznych z okresu średniowiecza. Analizę i wnioski z przeprowadzonego eksperymentu naukowego ciałopalenia w swoim referacie (,,Rekonstrukcja stosu ciałopalnego z okresu wpływów rzymskich na podstawie eksperymentu naukowego”) przedstawiła również dyrektor Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach mgr Magdalena Gorzkowska. Eksperyment ten miał na celu odtworzenie ciałopalnego obrządku pogrzebowego, a w szczególności: budowę stosu, przebieg ciałopalenia oraz wybieranie szczątków. Doświadczenie zostało przeprowadzone na podstawie wyników badań wykopaliskowych ze stanowiska w Wólce Domaniowskiej. Jako ostatni wystąpił dr Ireneusz Suliga z Akademii Górniczo – Hutniczej, który zaprezentował wykład pt. ,,Średniowieczne hutnictwo żelaza w opisach G. Agricoli. W 450. rocznicę śmierci autora De re Metallica i druku Jego dzieła”.

Materiały z konferencji zostaną zrecenzowane i opublikowane na początku 2006 roku.

Autor: RAFAŁ ROMAN

Konferencja naukowa
Podziel się
Przewiń na górę
Skip to content