Konferencja naukowa pt. „Górnictwo i hutnictwo Staropolskiego Okręgu Przemysłowego w okresie przemian (1870-1914)”

Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach serdecznie zaprasza  na  konferencję naukową pt. „Górnictwo i hutnictwo Staropolskiego Okręgu Przemysłowego   w okresie przemian (1870-1914)”, która odbędzie się w dniu 8 listopada 2019 roku w budynku Hali Lejniczej Muzeum. Początek o godzinie 10.00.

Konferencja jest organizowana z okazji 120 rocznicy oddania do użytku Zakładu Wielkopiecowego w Starachowicach, którego uroczyste poświęcenie miało miejsce 9 listopada 1899 roku. Kompleks pozostawał czynny do marca 1968 roku, zaś jeszcze dwa lata wcześniej został on wpisany do rejestru zabytków. Obecnie stanowi podstawowy zespół obiektów składających się na wystawę stałą na otwartym powietrzu, którą prezentuje Muzeum Przyrody i Techniki. Zabytkowy Zespół Wielkopiecowy w Starachowicach to dzisiaj jedyny w Europie, zachowany w całości ciąg technologiczny huty z końca XIX wieku, będąc powodem dla dumy zarówno mieszkańców miasta, jak i regionu.

 

Rocznica oddania Zakładu do użytku jest doskonałym momentem aby podkreślić znaczenie przemian technologicznych w hutnictwie, które miały miejsce umownie w okresie pomiędzy upadkiem powstania styczniowego a wybuchem wielkiej wojny. To czas dynamicznych przemian gospodarczych i społecznych, czas kształtowania się podstaw kapitalizmu ale również formowania nowoczesnego społeczeństwa polskiego. Tematyka planowanej konferencji wpisuje się w szerszy kontekst tych przemian, mając za cel zasadniczy nakreślenie zmian,  jakie wówczas zachodziły w przemyśle ciężkim w Królestwie Polskim.

 

Przejście na nową technologię produkcji, oraz doprowadzenie do Starachowic linii kolejowej w roku 1885 pozwoliły temu ośrodkowi przemysłowemu na dalszy rozwój, czego konsekwencją była budowa  Zakładów Mechanicznych już w odrodzonej Rzeczypospolitej. Historia Starachowic XX wieku ma swój pierwszy rozdział właśnie w chwili poświęcenia Wielkiego Pieca na paliwo  koksowe przed 120 laty.

Konferencja naukowa pt. „Górnictwo i hutnictwo Staropolskiego Okręgu Przemysłowego w okresie przemian (1870-1914)”
Podziel się
Przewiń na górę
Skip to content