Konferencja naukowa

W piątek 21 września w naszym Muzeum odbyła się konferencja naukowa pt. „Miasto w cieniu fabryki” , której celem było określenie wzajemnych zależności pomiędzy inwestycjami w tzw. trójkącie bezpieczeństwa a formowaniem się organizmów miejskich. Spotkanie miało przybliżyć historyczno – socjologiczny fenomen miasta przemysłowego. Konferencja realizowana była w ramach VIII Kieleckiego Festiwalu Nauki.

Wstępny wykład wygłosił prowadzący całość konferencji prof. Szczepański. Nakreślił w nim rolę ośrodka starachowickiego w ramach Staropolskiego Okręgu Przemysłowego w XIX wieku. Chronologiczną kontynuacją tego wystąpienia był referat dra Główki poświęcony planom urbanizacyjnym regionu kielecko – radomskiego przygotowywanym w przededniu wybuchu II Wojny Światowej. Duże poruszenie wśród licznego audytorium wywołała w brawurowy sposób przedstawiona prezentacja mgra Marcina Furtaka z Krakowa. Dokonał w niej przeglądu zachowanych oraz bezpowrotnie utraconych przykładów cennej a miejscami unikalnej architektury modernistycznej z terenu naszego miasta. Na zakończenie pierwszej części spotkania głos zabrał mgr Krzysztof Adamek, który przybliżył początki Stalowej Woli jako wzorcowego wręcz przykładu „miasta budowanego w cieniu fabryki”.

W drugiej części konferencji wystąpił mgr Marcin Bednarczyk, który za pomocą graficznych przykładów przedstawił proces stopniowego zlewania się w jeden organizm miasta Wierzbnik i osady fabrycznej Starachowice. Kolejno głos zabrali dr Holewiński, oraz p. Andrzej Cygan, którzy przypomnieli rolę kolejki przemysłowej w procesie budowy i rozwoju przedwojennych Starachowic. Dopełnieniem spotkania była dyskusja panelowa z udziałem uczestników oraz gości. Godnym podkreślenia jest fakt bardzo dużego zainteresowania konferencja pośród mieszkańców naszego miasta w tym licznie przybyłej młodzieży. Żywo reagująca publiczność oraz liczne pytania stawiane prelegentom świadczą niezbicie o potrzebie organizowania tego typu przedsięwzięć. Cieszymy się, że w niewielkiej chociaż części potrzebę tą zaspokajamy. Referaty wszystkich uczestników zostaną opublikowane w wydawnictwie pokonferencyjnym.

tekst: Paweł Kołodziejski

Konferencja naukowa
Podziel się
Przewiń na górę
Skip to content