Kompleksowa obsługa nagłośnieniowa XVI Jarmarku u Starzecha A.026.1.2015

Kompleksowa obsługa nagłośnieniowa XVI Jarmarku u Starzecha A.026.1.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH

RÓWNOWARTOŚCI KWOTY O KTÓREJ MOWA

W ART. 4 PKT 8 USTAWY – PRAWO ZAMÓWIEŃ PULICZNYCH

( A.026.01.2015 )

ZAMAWIAJĄCY:

MUZEUM PRZYRODY I TECHNIKI

EKOMUZEUM IM. JANA PAZDURA W STARACHOWICACH

Ul. Wielkopiecowa 1, 27-200 Starachowice

 

zaprasza do złożenia oferty na:

Kompleksową obsługę nagłośnieniową XVI Jarmarku u Starzecha.

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie pełnej obsługi technicznej sceny, oświetlenia i nagłośnienia XVI Jarmarku u Starzecha, który odbędzie się w dniach 30 – 31 maja 2015 r. na terenie Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach, ul. Wielkopiecowa 1, 27-200 Starachowice.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w załącznikach poniżej.

Załączniki:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU A.026.1.2015

załącznik nr 1 RIDER CLASSIC

załącznik nr 2 Rider Game Cover

załącznik nr 3.-Istotne Postanowienia Umowy

załącznik nr 4 Ramowy program XVI Jarmarku u Starzecha

załącznik nr 5-wzór-formularza-ofertowego

załącznik nr 6 – wykaz zamówień

załącznik nr 7 Zdjęcia i mapka

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNEJSZEJ OFERTY A.026.1.2015

 

Kompleksowa obsługa nagłośnieniowa XVI Jarmarku u Starzecha A.026.1.2015
Podziel się
Przewiń na górę
Skip to content