Eko-choinka w Muzeum za nami

W dniu 10 grudnia 2021 r. na terenie Muzeum w Hali Lejniczej odbył się Happening ekologiczno-plastyczny „Eko-choinka”, zorganizowany przez Referat Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Starachowicach wspólnie z Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. Jana Pazdura w Starachowicach. Niestety panująca obecnie niepewna sytuacja pandemiczna nie pozwoliła na uczestnictwo w imprezie szerszemu gronu dzieci. W tegorocznej edycji „Eko-choinki” wzięli udział najmłodsi uczniowie ze Szkoły Podstawowej 12 oraz Społecznej Szkoły Podstawowej STO z terenu Starachowic. Uczestnicy wydarzenia przygotowali samodzielnie wykonane ozdoby choinkowe, które powstały z różnego rodzaju surowców wtórnych.  Dekoracje te ozdobiły przygotowaną przez organizatorów choinkę, a każdy z uczestników otrzymał upominki ufundowane przez Prezydenta Miasta oraz gadżety w ramach Projektu “CIRCUS – CIRCUlar and Sustainable tools for adults” (2019-1-UK01-KA204-061972) z Programu Erasmus+.

Głównym celem Happeningu było promowanie i utrwalanie zasad gospodarki odpadami – zwłaszcza segregacji i  odzysku surowców wtórnych oraz kształtowanie postaw proekologicznych  i  odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego poprzez rozwijanie umiejętności plastycznych uczniów.

Serdecznie dziękujemy za piękną postawę ekologiczną oraz pamiętajmy, że segregacja odpadów nie jest trudna  – wystarczy tylko chcieć.

Galeria zdjęć:

Eko-choinka w Muzeum za nami
Podziel się
Przewiń na górę
Skip to content