Dostawa energii elektrycznej

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż energii elektrycznej w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89 poz. 625 z późn. zm.), na potrzeby Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. Jana Pazdura w Starachowicach w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016 r.

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu A.26.15.2015
Siwz_A.26.15.2015 Energia elektryczna na 2016
Załącznik nr 2 do SIWZ A.26.15.2015
Załącznik nr 3 do SIWZ A.26.15.2015
Załącznik nr 4 do SIWZ A.26.15.2015
Załącznik nr 6 do SIWZ A.26.15.2015
Załącznik nr 7 do SIWZ A.26.15.2015
Załącznik nr 8 do SIWZ A.26.15.2015
Zmiana ogłoszenia.
Zmiana SIWZ i terminu składania ofert, odp. na pytania
Odpowiedzi na pytania, zmiana SIWZ II.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. A.26.15.2015
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia A.26.15.2015

 

Dostawa energii elektrycznej
Podziel się
Przewiń na górę
Skip to content