zamówienia publiczne

Przetarg nieograniczony – Remont rurociągu technologicznego R4 –etap II.

Przetarg nieograniczony – Remont rurociągu technologicznego R4 –etap II. Załączniki: Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej A.26.5.2019 Informacja z otwarcia ofert A.26.5.2019 Ogłoszenie o zamówieniu. A.26.5.2019 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia A.26.5.2019 SIWZ A.26.5.2019 Remont rurociągu R4 – etap II. zał. nr 3 do SIWZ – Formularz ofertowy zał. nr 4 do SIWZ – Oświadczenia wykonawcy zał. […]

Przewiń na górę
Skip to content