„Bezpieczeństwo młodzieży – dzielimy się doświadczeniami”

12 października 2015 r. w Muzeum Przyrody i Techniki odbyło się spotkanie pracowników Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach z uczniami szkół średnich z powiatu starachowickiego. Debata odbyła się pod hasłem: ” Bezpieczeństwo młodzieży – dzielimy się doświadczeniami”.

Podczas spotkania omówiono zrealizowane zadania na rzecz poprawy bezpieczeństwa. Młodzież czynnie brała udział w trzech panelach dyskusyjnych: Zagrożenia kryminalne – przyczyny i konsekwencje. Środki psychoaktywne – konsekwencje i zagrożenia z nimi związane. Problemy i trudne sytuacje życiowe (gdzie szukać pomocy). Podsumowaniem dyskusji było omówienie wniosków, które nasunęły się w trakcie rozmów (opracowanie informacji w szkołach dotyczących form pomocy finansowej i materialnej dla uczniów,działania prewencyjne Policji pod kątem sprzedaży alkoholu nieletnim w małych sklepach osiedlowych,zorganizowanie bezpłatnej oferty kulturalno – rozrywkowej dla młodzieży jako forma alternatywnego spędzania czasu wolnego,rozpropagowanie wykazu instytucji pomocowych w razie trudnych sytuacji życiowych).

Tekst: Aleksandra Rokoszna
Fot.: Aleksandra Rokoszna

„Bezpieczeństwo młodzieży – dzielimy się doświadczeniami”
Podziel się
Przewiń na górę
Skip to content