78 rocznica zagłady getta w Starachowicach, czyli dawnym Wierzbniku.

27 października 1942 roku Niemcy dokonali zagłady getta w Starachowicach-Wierzbniku.

Od rana w Rynku trwała selekcja. Podział na tych, którzy mieli natychmiast zginąć i tych, którzy mieli prawo do krótkiego życia, jako niewolnicy.

Rozdzielano rodziny, przyjaciół, krewnych. słabych i niedołężnych mordowano w bramie jednej z kamienic lub na samej płycie Rynku. Prawie 4 tysiące Żydów zostało pognanych do bydlęcych wagonów, które wywiozły ich do obozu zagłady w Treblince. Niespełna 1,5 tysiąca pognano do trzech obozów pracy na terenie miasta. Upamiętnijmy ten najtragiczniejszy dzień w lokalnej historii zapalając znicz pod tablicą w Rynku. Niech towarzyszy nam refleksja do czego naprawdę zdolny jest człowiek ogarnięty ideologicznym szaleństwem. W naszym Muzeum zapalimy znicz pod tablicą upamiętniającą żydowskich, niewolniczych robotników Zakładów Starachowickich. jak długo pamiętamy, tak długo oprawcy nie wygrają.

78 rocznica zagłady getta w Starachowicach, czyli dawnym Wierzbniku.
Podziel się
Przewiń na górę
Skip to content