Finał konkursu „ Święty Jan Paweł II – syn oficera Wojska Polskiego – wychowanie do patriotyzmu, wychowanie  do świętości”

W piątek 17 maja o godz. 10.00 odbył się finał konkursu papieskiego  „ Święty Jan Paweł II – syn oficera Wojska Polskiego – wychowanie do patriotyzmu, wychowanie  do świętości”.

Organizatorami konkursu była Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Starachowicach oraz Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. Jana Pazdura w Starachowicach. Przedstawicielki obu instytucji dyrektor Agnieszka Samsonowska oraz wicedyrektor Wioletta Sobieraj przywitały licznie przybyłych gości.

Partnerami konkursu byli:

– Instytut Papieża Jana Pawła II w Warszawie –  fundator nagród rzeczowych dla wszystkich nagrodzonych w konkursie oraz  komisja oceniająca prace w części humanistycznej.

– Centralna Biblioteka Wojskowa w Warszawie – fundator publikacji dla wszystkich nagrodzonych w konkursie

– Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Kielcach  – fundator publikacji

– Państwowe Ognisko Plastyczne w Starachowicach – komisja oceniająca prace w części plastycznej.

Konkurs odbył się w ramach Programu Wieloletniego „Niepodległa”. Patronat nad wydarzeniem objął Starosta Starachowicki Piotr Babicki oraz Prezydent Miasta Starachowice Marek Materek.

Finał konkursu programem artystycznym, rozpoczęli uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Starachowice. Następnie dr Ryszard Śmietanka-Kruszelnicki z IPN Delegatury w Kielcach, w wystąpieniu „Jan Paweł II dla Polski, Europy i Świata” przygotowanym dla młodego odbiorcy, przedstawił wiele ciekawych wątków historycznych dotyczących przygotowań do pierwszej pielgrzymki Papieża Polaka do Ojczyzny. Wykład pełen refleksji  i osobistych wspomnień Pana Doktora został wysłuchany z wielkim zainteresowaniem.

Wręczenia nagród dla laureatów, wyróżnionych, uczestników oraz nauczycieli prowadzących dokonali Starosta Starachowicki Piotr Babicki oraz dr Adam Gałkowski z Centralnej Biblioteki Wojskowej w Warszawie.

Po wręczeniu nagród dr Adam Gałkowski dokonał uroczystego otwarcia wystawy „Jan Paweł II a Wojsko Polskie” ze zbiorów Centralnej Biblioteki Wojskowej w Warszawie . Wystawę można zwiedzać do 14 czerwca na Hali Lejniczej Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach. Dodatkowo na Hali prezentowana jest wystawa „Święci w papierze wycięci” autorstwa Pani Lucyny Kozłowskiej.

Dla wszystkich uczestników finału konkursu słodki poczęstunek przygotowali rodzice uczniów ze  Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Starachowicach.

Dziękujemy Starostwu Powiatowemu w Starachowicach za pomoc w transporcie wystawy czasowej z Warszawy oraz Gminie Starachowice za ufundowanie nagród rzeczowych.  Dziękujemy wszystkim Partnerom wydarzenia za wsparcie finansowe i merytoryczne przedsięwzięcia.

Część plastyczna:

I miejsce – Julia Kasperek – S.P. w Masłowie

II miejsce – Milena Kończak – S.P. w Pawłowie

III miejsce – Joanna Iwoła – S.P. w Pawłowie

Wyróżnienia:

Natalia Lis – SOSW

Dawid Roesler – SOSW

Oliwia kaniowska – S.P. nr 13 w Starachowicach

Natalia Kostucha – S.P. nr 2 w Starachowicach

Część humanistyczna:

I miejsce – Zuzanna Halkiewicz – S.P. nr 2 w Starachowicach

II miejsce – Wiktoria Gula SP nr 11 w Starachowicach

III miejsce – Aleksandra Nizińska – SP Masłów

Wyróżnienia:

Julia Strzelec – SP 5 w Skarżysku – Kamiennej

Zofia Kotyniewicz – ZSP w  Daleszycach

Tekst: Wioletta Sobieraj

Zdjęcia: Powiat Starachowice

Finał konkursu „ Święty Jan Paweł II – syn oficera Wojska Polskiego – wychowanie do patriotyzmu, wychowanie  do świętości”
Podziel się
Przewiń na górę
Skip to content