25-lecie Oddziału Międzyszkolnego PTTK w Starachowicach

     8 października 2016 r. w Hali Lejniczej Muzeum Przyrody i Techniki odbyły się uroczystości 25-lecia Oddziału Międzyszkolnego PTTK w Starachowicach. Nie był to jednak jedyny jubileusz świętowany przez przewodników, turystów, członków PTTK i zaproszonych gości. Spotkanie było ważne dla członków Oddziału PTTK, gdyż obchodzili oni jeszcze dwie rocznice: 110 rocznica Utworzenia Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego oraz 130 rocznica urodzin Edmunda Massalskiego.

25-lat     Spotkanie rozpoczął prezes Oddziału – Krzysztof Kasprzyk, który podziękował wszystkim przybyłym na ten wyjątkowy jubileusz gościom. Podziękował również osobom i przedstawicielom instytucji wspierających i współpracujących z jednostką, którzy otrzymali pamiątkowe, grawerowane podziękowania.

     Wśród przybyłych gości znaleźli się: przedstawiciel Wojewody Świętokrzyskiego – Paweł Lubieniecki, przedstawiciel Wydziału Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego – Jakub Oczkowski, przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Starachowicach – Andrzej Przygoda, Dyrekcja Muzeum Przyrody i Techniki – Paweł Kołodziejski oraz Wioletta Sobieraj, Prezydenta miasta Starachowice – Marek Materek i jego zastępca – Jerzy Miskiewicz, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock – Sebastian Staniszewski, przedstawiciel Zarządu Głównego PTTK – Andrzej Wąsikowski, przedstawiciele zaprzyjaźnionych Oddziałów PTTK Woj. Świętokrzyskiego, przedstawiciele Nadleśnictw, komendantka Hufca ZHP Starachowice – Małgorzata Ślaska, dyrektorzy szkół, uczniowie, przedstawiciele lokalnych mediów oraz grono sympatyków z UTW w Starachowicach.

     Podczas spotkania zostali wyróżnieni opiekunowie Szkolnych Kół Krajoznawczo Turystycznych działających w strukturach Oddziału Międzyszkolnego PTTK przy: Gimnazjum nr 1, 3 oraz w Placówce Szkolno-Wychowawczej w Stawie Kunowskim. Byli to: Aneta Różalska, Grzegorz Gadomski, Franciszek Łach, Marzena Kasprzyk, Mariusz  Śledziowski, Łukasz Woźniak.

     Nagrodę z rąk Krzysztofa Kasprzyka otrzymał Cezary Jastrzębski, jako osoba, która wspiera działania Oddziału Międzyszkolnego oraz aktywny regionalista.

     Fundatorem upominków było Starostwo Powiatowe w Starachowicach.

     Młodzi działacze Oddziału: Magdalena Nowak oraz Mateusz Szwed,  którzy są młodzieżowymi liderami turystyki, otrzymali odznakę „Orli Lot”.

     Odznakę “25 lat w PTTK” otrzymał kol. Adrian Jabłoński

     Odznakę „50 lat w PTTK” otrzymał (niestety nieobecny na uroczystości) kol. Henryk Kołodziejski oraz kol. Andrzej Cygan.

     Na wniosek Oddziału Międzyszkolnego Zarząd Główny PTTK w Warszawie przyznał:

     Urzędowi Miasta i Gminy w Wąchocku Medal PTTK, dyplom PTTK: Agacie Maciąg oraz Maciejowi Szwedowi.

     Złotą Odznakę Zasłużony w Pracy PTTK Wśród Młodzieży otrzymał: Franciszek Łach oraz Marek Cierpisz.

     Brązową Honorową  Odznakę PTTK otrzymali: Jabłoński Adrian, Zaborski Bogdan, Cyran Bożena, Maruszak Marcin oraz Surma Katarzyna.

     Złotą Honorową Odznakę PTTK otrzymał: Michał Surma

     Jubileuszowe spotkanie było okazją do zapoznania wszystkich zebranych gości z krótkim rysem historycznym Oddziału Międzyszkolnego PTTK w Starachowicach, który przestawił prezes – Krzysztof Kasprzyk.

     Bogdan Zaborski wygłosił referat nt.: “110 lat Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego” a dr Cezary Jastrzębski przybliżył wszystkim postać słynnego regionalisty i krajoznawcy – Edmunda Massalskiego.

     Gratulujemy wszystkich wyróżnionym działaczom, życzymy dalszej owocnej pracy a Oddziałowi Międzyszkolnemu PTTK w Starachowicach kolejnych wspaniałych jubileuszy.

Tekst: Katarzyna Surma
Fot: Bożena Cyran, Marcin Maruszak

25-lecie Oddziału Międzyszkolnego PTTK w Starachowicach
Podziel się
Przewiń na górę
Skip to content