120 lat kolei w Starachowicach

Sto dwadzieścia lat! Tyle czasu minęło od chwili gdy na stacji w Wierzbniku zatrzymał się pierwszy pociąg. Pragnąc przybliżyć tematykę związaną z historią kolejnictwa w naszym regionie w poniedziałek, 3 kwietnia w Hali Lejniczej Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach otworzona została wystawa upamiętniająca tamte wydarzenia. – Z dokumentów wynika, iż bocznicę ze Skarżyska do Bodzechowa budowano w latach 1885 – 1887. Starachowice były w tym czasie jeszcze osadą przemysłową, więc stację zlokalizowano w pobliskim Wierzbniku. Od tego czasu rozpoczyna się intensywny rozwój zarówno miasteczka jak i okolicznych wsi. Wiele osób, mając na stałe zatrudnienie na kolei i w pobliskiej hucie, zaczyna budować murowane domy. Dzięki połączeniu ze Śląskiem, ułatwiono dowóz węgla i koksu do Zakładów Starachowickich i gospodarstw indywidualnych. Zaczęły powstawać nowe zakłady przemysłowe. Kolej była w tym czasie motorem postępu, ułatwiając zastosowanie koksu w procesie wytopu żelaza i dowożąc węgiel do lokomobilii parowych zastępujących powszechnie stosowane koła wodne – powiedział Andrzej Cygan, miłośnik kolei. – Pierwsza wojna światowa jeszcze bardziej przyczyniła się do rozwoju kolei żelaznych w tym regionie. Wojsko austriackie po zajęciu tych terenów przebudowało linie kolejową z szerokotorowej na normalnotorową i przedłużyło ją do Sandomierza. Również po wojnie rola kolei nie osłabła. Dla sprawnego rozwoju Zakładów Starachowickich zbudowano bocznicę z Wąchocka na teren tzw.
Zakładów Górnych. Nie mniejszą rolę odgrywała do końca lat osiemdziesiątych w Polsce Ludowej. Ułożenie drugiego toru, elektryfikacja linii, plany budowy wiaduktów nie zapowiadały zaistniałych zmian. Postępujące zmiany ustrojowe w Polsce, szerokie stosowanie transportu samochodowego, rachunek ekonomiczny spowodowały stopniowy spadek znaczenia kolei. Spadające przewozy osób na dalekie trasy, upadek dużych zakładów do których przestały dojeżdżać rzesze pracowników z okolicznych wiosek spowodował likwidację wielu połączeń osobowych – zakończył Andrzej Cygan. Wśród zgromadzonych eksponatów znajdują się między innymi: kolekcja ubrań, czapki, karty telefoniczne, kompostery, lampy, tabliczki znamionowe, a także zrekonstruowana kasa stacyjna.

Ponadto zwiedzający mogą zapoznać się z: historią munduru kolejowego, fotografiami historycznymi, biletami, mapami archiwalnymi, rozkładami jazdy jak również z dioramą kolejową. Ekspozycja powstała ze zbiorów historycznych PKP w Skarżysku-Kamiennej, Stowarzyszenia Kulturalno – Naukowego „Regio Ferrea”, Muzeum Przyrody i Techniki oraz zbiorów prywatnych.

Wystawa prezentowana będzie od 4 kwietnia do 7 maja br. Ekspozycję można podziwiać od wtorku do piątku w godzinach 9.00 – 17.30, zaś w soboty i niedzielę w godzinach 14.00 – 18.00.

Autor:
RAFAŁ ROMAN

120 lat kolei w Starachowicach
Podziel się
Przewiń na górę
Skip to content