Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu A.26.1.2020 "Usługa ochrony osób i mienia w Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach"
Czytaj więcej
Plan zamówień publicznych MPiT na 2020 rok.
Czytaj więcej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU A.26.7.2019 „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy parkingu przy ul. Marszałka Piłsudskiego 95 w Starachowicach.”
Czytaj więcej
Przetarg nieograniczony - Remont rurociągu technologicznego R4 –etap II.
Czytaj więcej
Plan zamówień publicznych MPiT na 2019
Czytaj więcej
Ogłoszenie o zamówieniu - dostawie energii elektrycznej
Czytaj więcej
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy parkingu przy Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach.
Czytaj więcej
Przetarg nieograniczony na: „Remont rurociągu technologicznego R1” – roboty budowlane
Czytaj więcej
Przetarg nieograniczony na: „Remont rurociągu technologicznego R5” – roboty budowlane.
Czytaj więcej
Plan zamówień publicznych na rok 2018
Czytaj więcej
Przewiń na górę
Skip to content