Muzeum Przyrody i Techniki "Ekomuzeum" im. Jana Pazdura w Starachowicach

Adres

ul. Wielkopiecowa 1
Starachowice 27-200

Główne wejście do Muzeum znajduje się od ulicy Marszałka Piłsudskiego 95 (parking przed wejściem)

Zadania finansowane z budżetu Państwa

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

PROGRAM: OCHRONA ZABYTKÓW

NAZWA ZADANIA: „BUDYNEK PORTIERNI (1899 r.): PRACE KONSERWATORSKIE I RESTAURATORSKIE – ETAP I”

DOFINANSOWANIE Z BUDŻETU PAŃSTWA: 100 000,00 zł

DOFINANSOWANIE POWIATU STARACHOWICKIEGO:  50 000,00 zł

ŚRODKI WŁASNE: 16 615,05 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 166 615,05 zł

Remont budynku portierni etap I obejmował:

  1. Wymianę dachu w tym: rozbiórka starego dachu, budowę nowej więźby dachowej, pokrycie dachu blachą aluminiową na rąbek, wykonanie obróbek blacharskich, montaż płotków przeciwśniegowych.
  2. Remont stropu w tym: skucie betonu w miejscach powierzchniowych napraw, wykonanie wieńca żelbetowego, wykonanie izolacji przeciwwilgociowych, wykonanie izolacji cieplnych i przeciwdźwiękowych z wełny mineralnej.
  3. Wzmocnienie prętami stalowymi ścian zewnętrznych w miejscach gdzie występowały pęknięcia konstrukcyjne.
Przewiń na górę
Skip to content