O projekcie

Projekt „Mnisi i Hutnicy” jest wspólną inicjatywą Opactwa Cystersów w Wąchocku oraz Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach a jego głównym celem jest popularyzacja wspólnego dziedzictwa kulturalnego oraz wielowiekowej roli wąchockich zakonników w budowę i rozwój metalurgii w dolinie rzeki Kamiennej.

Bez tytułu

Ważnym elementem projektu  jest organizacja festynu historycznego „Mnisi i Hutnicy”, który odbywał się będzie na terenie opactwa cystersów. Impreza ma na celu przybliżenie elementów kultury materialnej i duchowości cysterskiej, w której punktem wyjścia jest nakaz „ora et labora” najlepiej odzwierciedlający dwie płaszczyzny życia cystersów, element duchowości oraz życia codziennego zakonników regulowany przez średniowieczną regułę. Reguła prezentowana będzie przez opactwo wąchockie. Duży nacisk zostanie położony na to aby ukazać te elementy życia codziennego mnichów, które stały się symbolami w powszechnej świadomości – rozkład dnia, podział obowiązków, zwyczaje np. uroczystość przyznania zakonnikom habitu (obłóczyny). Element gospodarczej aktywności cystersów zostanie przygotowany przez Muzeum, ze zwróceniem szczególnej uwagi na działalność górniczo – hutniczą cystersów jak również na życie codzienne – kuchnia, ziołolecznictwo.

W klasztornych krużgankach i ogrodach prezentowane będą stoiska rzemiosł dawnych. Uczestnicy zakosztują potraw ze stołu cysterskiego, poznają działalności zakonników na polu ziołolecznictwa, wykonają własnoręczne napisy piórkiem (scriptorium), wezmą udział w uroczystości obłóczyn, poznają tajniki produkcji żelaza. Te i wiele innych atrakcji czeka na odwiedzających Opactwo w Wąchocku podczas Festynu „Mnisi i Hutnicy”.

Relacja z I Festynu historycznego „Mnisi i Hutnicy” 2013

Relacja z II Festynu historycznego „Mnisi i Hutnicy” 2014

Relacja z III Festynu historycznego „Mnisi i Hutnicy” 2015

W ramach projektu został wprowadzony wspólny bilet uprawniający do zwiedzania opactwa oraz muzeum.

Podziel się