Schemat organizacyjny

Dyrektor:
Paweł Kołodziejski

Zastępca dyrektora:
Wioletta Sobieraj

Dział Finansowo-Księgowy:

Główny Księgowy:
Monika Glina

Księgowa:

Dział Administracyjno-Gospodarczy:
Marek Żelazko (specjalista ds. prawno-administracyjnych)

Stanowisko ds Kadr i Archiwum zakładowego:

Pracownicy merytoryczni:

Dział Techniki:
Justyna Kasperkiewicz (asystent muzealny)
Maciej Szlęzak (asystent muzealny)

Dział Przyrody:
Justyna Sadza (adiunkt muzealny)

Dział Obsługi Ruchu Turystycznego:
Aleksandra Rokoszna
Katarzyna Surma
Luiza Rębecka

Stanowisko ds. biblioteki naukowej i archiwum:
Weronika Murzyn

Pracownicy Gospodarczy:
Barbara Jabłońska
Agnieszka Dąbrowska
Włodzimierz Duś
Sławomir Kocenda
Jacek Margula


Podziel się