Informacje dla zwiedzających

Muzeum dostępne jest dla zwiedzających w godz.:

w sezonie letnim (1 kwietnia – 31 października) w godzinach:
8.00 – 16.00 (wtorek, środa, piątek)
8.00 – 17.00 (czwartek)
11.00 – 14.00 (sobota, niedziela)

w sezonie zimowym (1 listopada – 31 marca) w godzinach:
8.00 – 15.00 (od wtorku do piątku)
11.00 – 13.00 (sobota, niedziela) ostatnie wejście o godz. 13.00

WAŻNE INFORMACJE

 • W poniedziałki Muzeum jest nieczynne dla zwiedzających !!!
 • Wstęp na teren Muzeum jest możliwy tylko z przewodnikiem.
 • Wejścia odbywają się o pełnych godzinach od ulicy Piłsudskiego 95 !!!
 • Ograniczona liczba jednocześnie zwiedzających – jeśli Państwo chcą mieć pewność, że zostaną przyjęci to prosimy o wcześniejszą rezerwację telefoniczną (41 275 40 83, 783 730 094) bądź mailową (mpt@ekomuzeum.pl)
 • Czas zwiedzania: ok. 1,5 godziny (w sezonie letnim) oraz ok. 1- godziny (w sezonie zimowym) jeśli dostępne są wystawy czasowe czas zwiedzania może się przedłużyć.


 Deklaracja dostępności obiektu dla osób z niepełnosprawnościami

W sezonie letnim oferujemy Państwu zwiedzanie:

 • Pozostałości Zakładu Wielkopiecowego z połowy XIX wieku,
 • Wielkiego Pieca z 1899 roku,
 • Maszyny Parowej,
 • Wystawy górniczej,
 • Ekspozycji samochodów ciężarowych marki Star,
 • Wystawy paleontologicznej.

W sezonie zimowym oferujemy Państwu zwiedzanie:

 • Zabytkowego Wielkiego Pieca z 1899 roku,
 • Ekspozycji samochodów ciężarowych marki Star
 • Wystawy paleontologicznej.

Muzeum jest nieczynne dla zwiedzających w następujące dni:
a. 1 stycznia
b. 6 stycznia
c. Wielkanoc (sobota, niedziela, poniedziałek)
d. 1 listopada
e. 11 listopada
f. 24 – 26 grudnia

Cennik biletów ważny od 1 kwietnia 2020 r.:

 • Bilet normalny: 15 zł/os. (w sezonie letnim) oraz 10 zł/os. (w sezonie zimowym)
 • Bilet ulgowy: 10 zł/os. (w sezonie letnim) oraz 6 zł/os. (w sezonie zimowym)
 • Opłata za lekcję muzealną: od 4 do 15 zł/osoby
 • Opłata za przygotowanie ogniska: 60 zł.
 • Opłata za sesję fotograficzną: 120 zł.

Ceny biletów wstępu do Muzeum dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny:

 • bilet normalny – 8 zł./os. (w sezonie letnim) oraz 6 zł/os. (w sezonie zimowym)
 • bilet ulgowy – 5 zł./os. (w sezonie letnim) oraz 4 zł/os. (w sezonie zimowym)
 • dzieci do 4 lat – bezpłatnie.

Zakup biletów KDR zniżkowych możliwy będzie w kasie Muzeum po okazaniu karty wraz z dokumentem tożsamości. Dla osób nieletnich dokumentem takim jest legitymacja szkolna. Dzieci nie objęte obowiązkiem szkolnym będą mogły korzystać z Karty wyłącznie w obecności rodzica lub prawnego opiekuna.

Dodatkowa możliwość zakupu biletu łączonego do Muzeum oraz Opactwa Cystersów w Wąchocku:

 • Bilet normalny: 18 zł/os.
 • Bilet ulgowy: 12 zł./os.

Bilet upoważnia do jednorazowego wejścia do Muzeum Przyrody i Techniki oraz Opactwa Cystersów w Wąchocku. Bilet jest ważny bezterminowo.

Bilety ulgowe przysługują:
– dzieciom powyżej 4 roku życia, młodzieży szkolnej oraz studentom do 26 roku życia
– emerytom i rencistom
– przewodnikom zrzeszonym w PTTK lub POT
– Honorowym Dawcom Krwi (pod warunkiem, że od ostatniego pobrania minął nie więcej niż rok)
– działaczom opozycji antykomunistycznej oraz osobom represjonowanym

Bilety darmowe przysługują:
– dzieciom do lat 4
– opiekunom grup zorganizowanych (powyżej 15 osób)
– muzealnikom

Posiadanie uprawnień do biletu ulgowego lub darmowego stwierdza się na podstawie stosownych legitymacji bądź dokumentów tożsamości.

Ceny biletów wstępu do Muzeum dla posiadaczy Świętokrzyskiej Karty Seniora:

 • Bilet ulgowy na zwiedzanie Muzeum  (10,00 zł. sezon letni od 1 kwietnia do 31 października; 6,00 zł. sezon zimowy od  1 listopada do  31 marca). Zakup biletów zniżkowych możliwy będzie w kasie Muzeum po okazaniu karty wraz z dokumentem tożsamości,
 • Bilet w cenie 4,00 zł./ os. uprawniający do udziału w warsztatach muzealnych/ zajęciach edukacyjnych, dostępny dla grup powyżej 10 osób. Zajęcia odbywają się od wtorku do piątku w godz.: 09:00 – 14:00,
 • Możliwość przygotowania ogniska lub grilla dla grupy osób. Koszt: 40,00 zł. (za grupę do 25 os.). Kwota nie obejmuje poczęstunku. ( Ognisko organizowane jest od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Muzeum lub w weekend za zgodą Dyrektora Muzeum),

Do korzystania z uprawnień wynikających ze Świętokrzyskiej Karty Seniora uprawniona jest każda osoba zamieszkała na terenie Polski, która ukończyła 60 lat lub więcej. Dokumentem potwierdzającym możliwość skorzystania z przywilejów wynikających z karty  jest ważny dowód osobisty.

Podziel się