Przetarg nieograniczony – Remont rurociągu technologicznego R4 –etap II.

Przetarg nieograniczony – Remont rurociągu technologicznego R4 –etap II. Załączniki: Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej A.26.5.2019 Informacja z otwarcia ofert A.26.5.2019 Ogłoszenie o zamówieniu. A.26.5.2019 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia A.26.5.2019 SIWZ A.26.5.2019 Remont rurociągu R4 – etap II. zał. nr 3 do SIWZ – Formularz ofertowy zał. nr 4 do …

Zamówienie- dostawa energii elektrycznej

DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ  – A.26.13.2016 Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż energii elektrycznej w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89 poz. 625 z późn. zm.), na potrzeby Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. Jana Pazdura w Starachowicach w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017 r.

Naprawa i konserwacja zabytkowej instalacji w Hucie Żelaza

Naprawa i konserwacja zabytkowych instalacji w Hucie Żelaza z przełomu XIX i XX w. 1. Remontkonstrukcji wsporczych (K1 i K2) pod rurociągiem technologicznym; 2. Rurociąg R3 wraz z konstrukcją wsporczą, fundamentami i przyległymi urządzeniami. Numer ogłoszenia: 150645 – 2016; data zamieszczenia: 22.07.2016. Ogłoszenie o zamówieniu – roboty budowlane

Naprawa i konserwacja zabytkowych instalacji w hucie żelaza

Przetarg nieograniczony Naprawa i konserwacja zabytkowych instalacji w hucie żelaza z przełomu XIX i XX w. (nr ref. A.26.9-10.2016) 1.Remont konstrukcji wsporczych (K1 i K2) pod rurociągiem technicznym (nr ref. A.26.9.2016); 2.Rurociąg R3 wraz z konstrukcją wsporczą, fundamentami i przyległymi urządzeniami (nr ref. A.26.10.2016).