Obiekty – Maszynowania

 

 

Budynek stanowił integralną część starszego zespołu wielkopiecowego. Został zbudowany w latach 1836 – 1841 i pierwotnie mieścił trzy miechy cylindryczne napędzane kołem wodnym oraz urządzenie wodne do obsługi wyciągu wsadu wielkopiecowego. Po kolejnych modernizacjach zakładu w latach ’70 i ’80 XIX wieku zainstalowano tam między innymi niewielką maszynę parową do obsługi windy. Po unieruchomieniu starszego zespołu wielkopiecowego w 1901 roku budynek służył do celów gospodarczych a po 1920 roku została zaadaptowany na potrzeby łaźni dla robotników, które spełniał do 1968 roku tj. chwili ostatecznego wygaszenia wielkiego Pieca na paliwo koksowe. Po utworzeniu Muzeum (2001) dokonano doraźnego remontu wnętrza i przeznaczono budynek na pracownie artystyczne.

Zakres prac realizowanych w ramach projektu „Regio Ferrea” :
Remont elewacji z odtworzeniem oryginalnych elementów architektonicznych z poł. XIX wieku

  • Odtworzenie stolarki okiennej i drzwiowej
  • Kapitalny remont wnętrza budynku wraz ze strychem
  • Adaptacja pomieszczeń na sale dydaktyczne, pracownie artystyczne, bibliotekę, pracownię konserwatorską oraz magazyny muzealne
  • Doprowadzenie instalacji elektrycznej, centralnego ogrzewania oraz wodno – kanalizacyjnej

25.09.2008

30.09.2008

31.10.2008

21.11.2008

19.12.2008

20.01.2009

30.01.2009

11.02.2009

2.03.2009

2.03.2009

2.03.2009

18.03.2009

18.03.2009

18.03.2009

15.04.2009

15.04.2009

21.04.2009

18.06.2009

18.06.2009

30.07.2009

30.07.2009

10.09.2009

28.09.2009

28.09.2009

19.02.2010

19.02.2010
Podziel się