Schemat organizacyjny

Dyrektor:
Tomasz Kordeusz

Zastępca dyrektora:
Wioletta Sobieraj

Dział Finansowo-Księgowy:

Główny Księgowy:
Magdalena Zawadzka

Księgowa:
Monika Gralec-Klocek

Dział Administracyjno-Gospodarczy:
Marek Żelazko (specjalista ds. prawno-administracyjnych)

Stanowisko ds Kadr i Archiwum zakładowego:

Pracownicy merytoryczni:

Dział Techniki:
Justyna Jagieła (asystent muzealny)
Maciej Szlęzak (asystent muzealny)

Dział Przyrody:
Justyna Sadza (adiunkt muzealny)
Dorota Cichońska (asystent muzealny)

Dział Obsługi Ruchu Turystycznego:
Aleksandra Rokoszna

Katarzyna Surma

Stanowisko ds. biblioteki naukowej i archiwum:
Weronika Murzyn

Pracownicy Gospodarczy:
Barbara Jabłońska
Agnieszka Dąbrowska
Włodzimierz Duś
Sławomir Kocenda
Jacek Margula

 

Podziel się